คาถาบูชาเจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ พระอาจารย์ศุภสิทธิ์

เจ้าแม่ลับแลทองคะนองฤทธิ์ แช่น้ำมันพราย พระอาจารยบ์ศุภสิทธิ์ วัดบางน้ำชน กรุงเทพฯ